Ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019-2020 õppeaastal

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

 (1) 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

 

 (2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

 

 (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel  (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

 

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

 

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 1)  Eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;

 2)  Matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;

 3) Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;