Huvitegevuse 2017-2018 õ/a plaan

SEPTEMBER

1.

Tarkusepäev

01.09.

9.kl.+kl.juhataja

2.

Saare valla sünnipäeval osalemine, esinemine

09.09.

Tantsuringi juh.

3.

Saare järve 34. jooks, matk Saare järve ümber

14.09.

Keh. kasv õp.

4.

Karjääripäev Kuremaal 7.-9.kl.Äriideede konkurss

15.09.

Õppealajuh.

5.

Puu-ja köögiviljade projekt KOV kell 14.30-16.00.

18.09.

Direktor

6.

Kino ühiskülastus Pingviinide marss Palal.

21.09.

Huvijuht

7.

Sügisandide näitus, sügislaat

22.09.

Huvijuht

8.

Noorte motivatsioonipäeval osalemine Tartu Hansa Koolis (Ettevõtlik kool) 10.30.-16.00.

26.09.

Õppealajuh.

9.

1.klassil külas liikluspolitsei

27.09.

1.kl.kl.juhataja

10.

Sügiskross Kuremaal kell 11.00.

27.09.

Keh. kasv õpetaja

11.

Õppekäik Saare Vallavalitsusse 6.-9.kl.

25.-29.09.

Ühiskonnaõp.

 

 

 

 

 

OKTOOBER

1.

Õpilasesinduse koosolek kell 10.15.

02.10. Õp. Mare Maasik
2.

1. kl. õpilased vanaaja koolitunnis Palamusel ja tutvumas Elistvere loomapargiga, väljasõit kell 13.00.

03.10.

Õp. Anneli Tamm 

3.

Õpetajate päeva tähistamine

3. tund aktus aulas.

05.10.

9.kl.ja õp. Heveli Ivask

4.

Tartu maakohtu Jõgeva kohtumaja külastamine 6.-9.kl.

Väljasõit kell 9.00. Tagasi 12.00.

06.10.

Õp. Anne Kana

5.

Code Week õpitoad Voore Pk-s kell 13.15.-15.15.

09.10.

Õp. Kaie Mikko,

Õp. Mare Maasik

6.

1.-5.kl tüdrukute rahvastepalli maakondlikud võistlused Laiusel

11.10. Õp. Anneli Tamm

7.

Anna Haava 153. sünniaastapäevale pühendatud luulekavade konkurss „Tegusaid tegemisi“ kell 12.00. Palal

Osalevad Melissa Maasing, Mirje Miiter, Helina Tõnismaa, Emil Pütsepp,

Karl Rohumäe, Tauno Martin, Erik Leht.

12.10.

Õp. Eve Koch

8.

Osaleme Ettevõtliku kooli edulugude konkursi finaalis Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Osalevad: Rasmus Maasing, Viljo Salumägi, Tristan Maasing, Kristian Joel Paas, Kaspar Vares, Jürgen Paap, Kaila Teder, Liisa. Marie Paas, Kerda Teder

12.10.

Õp. Mare Maasik

Õp. Kaie Mikko

9.

Osavõtt RMK poolt korraldatud joonistuskonkursist

Eesti koolilaste metsa postkaart 2017 1.-4.kl.

12.10. õp. Jeane Plaado

10.

Õppepäev MTÜ Voore tuletõrjeseltsis.

Osalevad 1.-5.kl. õpilased.

13.10.

Õp. Maret Mogom

11.

Päästeameti koolitus personalile kell 14.10.

13.10. Dir. Ilona Tars
12.

Koolimaja sünnipäeva tähistamine, klassipiltide tegemine 

16.10. 

Õp. M. Mogom

Õp. Mare Maasik

13.

Code Week õpitoad Voore Pk-s kell 13.15.-15.15.

16.10.

Õp. Kaie Mikko, 

Õp. Mare Maasik

14.

Lastevanemate üldkoosolek kell 17.00.-18.00.

Ühised tegevused kogukonnaõhtuna kell 18.00.-20.00.

16.10.

Dir. Ilona Tars

15.

Lahe geograafiatund Geoinformaatika 7.-9.kl. 

17.10.

Õp. Lemmi Orav

16.

Ettevõtlusteater Programm Ettevõtlik kool

 

 

17.

Õppeekskursioon Tallinnasse Mektory .........(preemiasõit) 

(Tauno, Erik, Liisa-Marie, Kaila, Mirje, Helina) 

 

Õp. Raivo Reimets

Õp. Maret Mogom

18.

Robootika ringi õpilaste koolitus Rakkes

20.10

õp. Kaie Mikko

õp. Mare Maasik

19.

Tööturgu tutvustavad töötoad.7.-9.kl. (2-3 tund)

Külas Katrin Jaanimägi

31.10

Õp. Maret Mogom

 

NOVEMBER

1.

Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäeva finalistide Tallinna õppereis.

Väljasõit kell 8.00. Tagasi orient. kell 17.30.

(Tauno, Erik, Armo, Liisa-Marie, Kaila, Mirje, Helina)

02.11. Õp. Raivo Reimets ja Maret Mogom
2.

Jõgevamaa noorte osaluskohvik, algus kell 10.00. 

Jõgeva kultuurikeskuses. Osalevad Meribel Paap,

Melissa Maasing, Kerda Kallas

02.11.  
3.

Ettevõtlik kool, Mäerand Grupp OÜ-sse 

Väljasõit 11.50. (kell 12.00.-13.30.) (10 õpilast/ 7.-9.kl.)

03.11.  
4.

Etendus Väike nõid Jõgeva Kultuurikeskuses, 

algus kell 11.00.  

07.11.  
5.

Õppeekskursioon Tallinn, Riigikogu, loomaaed 

1.-9.kl.  

10.11.  
6.

Õpilasfirma koolitus  

11.11.  
7.

Ettevõtlusteater Programm Ettevõtlik kool, 

kell 12.30. C. R. Jakobsoni nim. Torma Põhikoolis

Väljasõit kell 12.10.

17.11.  

8.

Kadrikarneval

23.11.

Huvijuht

9.

Robotex-il osalemine

1.-6.kl. õpilased 

Robotex, võistlus 

24.-26.11.

25.11.

24.11.

Robootika ringi juh.

10.

Ettevõtluskoolitus Jõgevamaa noortele kell 9.00.-19.00. 

vanus 14...

24.11.  
11.

Eesti laulupeomündi (2 eurose mündi) kujundamine

   


DETSEMBER

1.

Osalemine Kuremaa laadal

Minifirma MLKH, juh. õp. Mare Mogom

02.12.

 

2.

Iseseisev õppepäev kodus

06.12.

 

3.

Lühietendus Kuldsed tiivad, alusharidus, 1.-3.kl.

kell 11.00.-11.35.

 07.12.  
4.

Kuubik, 7.kl. II osa 

08.12.  
5.

Osalemine Kääpa jõululaadal. 

Minifirma MLKH, juh. õp. Maret Mogom

ja õpilasfirma Valgusmeistrid, juh. õp. Raivo Reimets

09.12.  
6.

Õppepäev Tartus, osalemine õppeprogrammis 

7.-9.kl. Kaasas õpetajad Raivo Reimets, Lemmi Orav,

Mare Maasik, Ilona Tars, Eve Koch

13.12.  
7.

Tartus õpilasfirmade laadal 

Õpilasfirma Valgusmeistrid, juh. õp. Raivo Reimets

16.12.  

8.

Klaverijutud Pähklipureja, lektor Diana Liiv

Lahtine muusika tund 1.-9.kl.

20.12.

Huvijuht

9.

Õppepäev Avinurme kirikusse, Elulaadikeskusesse, puiduaita, töötoad

21.12.

Huvijuht

10.

Jõulupidu kell 17.00.

21.12.

Huvijuht


JAANUAR

1.

Haridusteemaline arutelu "Haridus on arengumootor"

Kell 17.00

17.01. Direktor
2.

Kuubik, III osa, 7.kl.

24.01. Matem. õp.

3.

Isetegevuspäev Minu saade

26.01.

Huvijuht

4.

FIRST LEGO LEAGUE 2017/18 Väljakutse Hüdrodünaamika.

21.01.

Rob.ringi juhendajad

 

VEEBRUAR

1.

Maakondlik matem. võistlus Nuputa 5.-7.kl.

Osaleb 7.kl. võistkond koosseisus Kerda Kallas, Liisa-Marie Paas, Melissa Maasing

01.02.

Matem. õp.

2.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi tutvustus (6.tund)

Külas Vilistlane Anne Kook 

02.02.

Huvijuht

3.

Kehalise kasvatuse lahtine tund  

Kell 10.20.-11.20.

06.02. Keh. kasv õp.

4.

Maakondlik matem. olümpiaad 7.-9.kl.

Osalevad Kerda Kallas, Melissa Maasing, 7.kl.

07.02.

Matem. õp.

5.

Maakondlik ajaloo olümpiaad

Osalevad Melissa Maasing, 7.kl. ja Kati Kallas, 9.kl.

10.02.

Ajaloo õp.

6.

Osalemine vabariiklikul õpilasfirmade laadal Tallinnas.

Osalevad Tauno Martin, Erik Leht, 9.kl., Melissa Maasing, 7.kl., vilistlane Armo Ivask, juhendaja Raivo Reimets

10.02. Juhendaja
7.

Mustvee Koolis Jõgevamaa koolide arenguseminar, millest võtavad osa Jõgeva ja Mustvee valla koolide õpilasesinduste liikmed. Liisa- Marie Paas ja Meribel Paap

10.-11.02.  Õppealajuh.
8.

Osalemine Matetalgutel 1.-5.kl. õpilaste võistlus  

05.02.- märts. Matem. õpetajad
9.

Info karjäärivalikute osas, 9. kl. arvutiklassis 

Läbiviija Rajaleidja esindaja karjäärinõustaja Hele Kull (1-2 tund)

12. 02.  Huvijuht
10. Vastlapäeva tähistamine 13.02. Keh.kasv.õpetajad
11.

Individuaalne tagasiside 9.klassi õpilastele testidest.

Läbiviija Rajaleidja esindaja karjäärinõustaja Hele Kull

13.02. Huvijuht
12. Sõbrapäeva tähistamine 14.02. 4.kl.õpilased, kl.juhataja
13.

Osalemine projektis „Tööle kaasa!“

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatus.

Osalejad: Kati Kallas, Erik Leht, Emil Pütsepp, Meribel Paap, Leana Mäletjärv, Triin Hallik

12.-16.02.  Klassijuh.

14.

Eesti Vabariik 100, kogukonnapäev 

Eesti meistrivõistlused RC Indoor offroad autode Juunior-liiga 2017/18 VII etapp 

17.02.

Direktor, õppealajuh., huvijuht

Hoolekogu esimees

15.

Individuaalne tagasiside 9.klassi õpilastele testidest.

Läbiviija Rajaleidja esindaja karjäärinõustaja Hele Kull

20.02.  Huvijuht
16. Tartu ettevõtete AS Samelin kell 10.00.(1 tund) (jalatsite tootmine),

OÜ Regio, kaartide loomine (1 tund)

Väljasõit kell 9.00., tagasi umbes kell 13.00. 9.kl.õpilased

21.02. Õppealajuh.

17.

CV koostamine ja motivatsioonikiri 9.klassile.

Läbiviija Rajaleidja esindaja karjäärispetsialist Anneli Peterson (1-2.tund)

22.02.

Huvijuht

18.

Jõgevamaa Gümnaasiumi tutvustamine kell 8.30.

Külas Jõgevamaa Gümnaasiumi esindajad

22.02  Õppealajuh.
19.

Matem. võistlus Kuubik, 7.kl., IV etapp 

22.02.  Matem. õpetaja
20.

Vabariigi aastapäeva tähistamine koolis. 

 

22.02.  Huvijuht

 

MÄRTS

1. C.R.Jakobsoni kõnevõistlus C.R.Jakobsoni Torma Põhikoolis. 03.-04. Eesti keele ja kirj. õp.

2.

Maakondlik matem. olümpiaad 4.-6.kl.

09/10.03.

Matem. õpetajad

3. Jõgevamaa noorte sisemeistrivõistlused kergejõustikus 13.03. Keh.kasv. õp.

4.

Emakeelepäeva/ keeltepäeva tähistamine

14.03.

Keelte õpetajad

5.

Matem. võistlus Känguru

16.03.

Matem. õpetajad

6.

Lastevanemate üldkoosolek

 

Direktor

7. Jõgeva Karjääri ja töömess Kultuurikeskuses 16.03 Huvijuht
8. Maakondlik põhikooli ja gümnaasiumiastme kooliteatrite festival Palamuse rahvamaja/Palamuse Kultuur 23.03. Eesti keele ja kirjanduse õp.

 


APRILL

1. Maakondlik algklasside näitemängupäev Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 11.04. Algkl. näiteringijuh.

2.

Vendade Liivide luulekonkurss Laiusel

 

Eesti keele ja kirj. õp.

3.

Maakondlik sporditeemaline viktoriin Bumerang

 

Keh. kasv. õp.

4.

Luulepäev Minu lemmikluuletus

20.04.

Eesti keel ja kirj. õp.

5.

Talgupäev- heakorrapäev

 

Huvijuht

 

MAI - JUUNI

1. Maakondlik laulupidu Kassinurmes 02.06. Muusika õp.

2.

Emadepäeva tähistamine

06.05.

Huvijuht

3.

Maakondlik kevadkross

 

Keh.kasv.õp.

4.

Kooliekskursioon

 

Huvijuht, õppealajuh.

5.

Tutipidu

 

8.kl., huvijuht

6.

 

Õppeaasta lõpuaktus ja kevadpidu

12.06.

Huvijuht, õppealajuh.

7.

 

9.kl. lõpuaktus

 

8.kl., huvijuht

 

 

 

 

 

 

 

logo

Voore 49324

Jõgevamaa

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tel. direktor: 7730148, õp. tuba: 7730230